За нас

Езиков център „Диалог“ предлага обучение по английски език за деца, студенти и възрастни в групи и в индивидуална форма на обучение. Освен курсовете по общ английски, той също предлага и курсове по разговорен английски.

Повече