Езиков център Диалог

Езиков център „Диалог“ предлага обучение по английски език за възрастни, студенти и ученици. Освен курсовете по общ английски, той също предлага курсове по разговорен английски и английски за презентации. 

Езиковият център цели да осигури качествено езиково обучение. То е съобразено със съвременните подходи за преподаване на чужд език, така че то да отговаря на потребностите за комуникация на съвременния човек. Учебните системи и материали, които се използват, са с оглед на последните тенденции в обучението по чужд език.

Всеки курсист не ЕЦ „Диалог“ ще има възможността да трупа езикови знания и да усъвършенства чуждоезиковите си комуникативни умения с помощта на мотивиращ и опитен преподавател.

Запиши се за курс