Виж предстоящи курсове

Обучението в Езиков център „Диалог“ е съобразено с най-новите и ефективни методи за обучение. То също е съобразено с потребностите на съвременния човек и конкретните курсисти в групата. Някои от особеностите на нашето обучение са:

  • Фокус върху комуникативните умения;
  • Предоставяне на достъп до платформата Quizlet. Тя е мощен инструмент за лесно, интересно и ефективно усвояване на голяма част от думите и изразите изучавани в рамките на курса. Платформата разполага и с приложения за Android и iOS;
  • Малък брой курсисти в група;
  • Придобиване на умения за самостоятелно усъвършенстване на английски език с помощта на съвременните технологии.

Ниво: A1 (Beginner - Начинаещи)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
340 лв.

Ниво: A1-A2 (Elementary)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
340 лв.

 

Ниво: A2-B1 (Pre-intermediate)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
340 лв.

 

Ниво: B1-B2 (Intermediate)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
340 лв.


Ниво: B2 (Upper-intermediate)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
370 лв.

Ниво: C1 (Advanced)

Брой часове Брой курсисти Учебно време Цена на курса
64 5-10 2 пъти седмично;
Възможност за изготвяне на график по предложение на курсистите.
390 лв.

Други

  • Сертификат:  В края на всеки курс се провежда изпит. При успешно положен изпит се издава сертификат за владеене на чуждия език на съответното ниво.
  • За завършването на едно цяло ниво са необходими два курса.
  • Учебниците не са включени в таксата за обучение.

Виж предстоящи курсове

Запиши се за курс