Английски език за деца от предучилищна възраст до 7. клас

Виж програми

В нашите курсове е приоритет да създадем приятно отношение на децата към английския език и също обстановка, в която детето да се чувства спокойно, да се развива и съревновава с връстниците си. Съществуват редица изследвания, че приятните емоции и състезаният повдигат мотивацията и повишават успеха на учениците. 

Ето и някои други особености на нашето обучение:

  • В началото на обучението родителите се информират за това какво тяхното дете ще може и знае в края на курса/ учебната година/;
  • Езиковият център предоставя достъп на родителите до електронен дневник, откъдето те могат да проследят развитието на децата си и тяхната посещаемост в занятията ни.
  • Системите ни на обучение са изпитани и се ползват на международно ниво, а те са Incredible English, Family and Friends, Project и др.
  • Обучението ни цели да подготви учениците за различните изпити на Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET и PET;
  • Групите ни са малки, за да може всяко дете да получава необходимото внимание от преподавателя;
  • Игрите и работата по двойки/ групи допринасят за поддържане на интереса на учениците към предмета, а това пък допълнително спомага за развиване на комуникативните им умения;
  • Два пъти в годината организираме открити уроци за родителите.

 

Подарък за всеки Първолак и новозаписало се дете!

За новата учебна година всеки първолак и новозаписало се дете в гр. София ще получи подарък ученически пособия от Езиков център "Диалог".  

 

Виж програми

 

Запиши се за курс